माझी आई …!

” आई “मी तुझ्यापासून खूप दूर आहे

पण नको समजुस तू कधी तुला एकटी

तुला वाटत असेल मी खूप खुश असेल

पण खरंतर माझा श्वास तूच आहेस

“आई ” किती लाड केलेस गं तू

पण आज मी तुझ्याजवळ नाही

खूप कधी कधी रागवायचीस तू

पण पुन्हा कुशीत तूच घ्यायचीस

“आई ” तूच माझं सर्वस्व आहेस गं

नाही सांगू शकत तू किती गोड आहेस गं

“आई ” मी तुला किती त्रास दिला गं

तरीही मला कधी टाकलं नाहीस गं

खूप छान होते ते दिवस जेव्हा

आपण दोघे रानात जायचो

फार लहान होती मी तेव्हा

तुझ्यासोबत रानात यायला मला आवडायचं

कारण त्या भयाण जंगलात माझ्या शिवाय

तुझ्या सोबत कुणीच नसायचं

“आई ” आठवणी तुझ्या खूप आहेत गं

पण आठवेल तेवढ्याच कमी आहेत गं

तुझी लाडकी होती गं मी

आज ही तशीच आहे गं मी

नाही देणार त्रास “आई”…..

नाही देणार त्रास “आई ” …..

आई तुझीच लाडकी

~ सुप्रिया पडिलकर

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s