शेतकऱ्याची व्यथा …!

आभाळ भरून आलं होत

थंड वारा सुटला होता

बेधुंद निसर्ग असा दिसत होता

मी माझ्या शेतात उभे होतो

पाऊस मुसळधार होता

पाऊस आता थांबेल या आशेवर

मि तिथेच उभा होतो

देवाकडे हात जोडत स्वताच्या

मनात बोलत होतो

देवा तूच वाचव माझं;शेत आता

विहिरी, तलाव तुटुम्ब वाहून जात होते

माझे डोळे पाण्याने भरले होते

मी इकडे तिकडे पाहिल बाजुला कुणीच नव्हतं

डोळ्यातून अश्रू गाळत स्वतःच्या

मनात देवाला प्रार्थना करत होतो

देवा तूच वाचावं आता माझ शेत

पावसाच पाणी थांबत नव्हतं

त्याचप्रमाणे माझ्या डोळ्यातलं पाणी ;

देखील थांबत नव्हत

असाच पाऊस पडत होता

आभाळात वीजा चमकत होत्या

शेत डोंगर दिसेनासे झाले कोणीच नव्हतं शेजारी

माझं आंतकरण भरून आलं होत

काय होणार आता माझं

डोळ्यासमोर पाण्याने भरलेलं मळे दिसत होते

मी शेतातील खोपट्यातून हे सर्व पाहत होतो

माझ्या शेताच पूर्ण नुकसान झालं होत;

त्यात मी या शेतीसाठी बँकेचं कर्ज

देखील काढलं होत

काय करू मी कस फेडणार ते कर्ज

डोक्यात विचारांचा गोंधळ उडाला होता

मला माझं कर्ज दिसत होत

एकीकडं मला वाढती महागाई दिसत होती

देवा माझं शेत वाचवं ;

देवा माझं शेत वाचवं ;

असा उधार आंतकरणाने

मी देवाला हाथ जोडात होतो ….

– सर्वांचा पोशिंदा .

-माझा शेतकरी

~ सुप्रिया पडीलकर.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s